Fiberentreprenad

BRS Networks är marknadsledande inom fiberentreprenad. Vi har specialiserad personal inom varje segment inom projektet.

Som kund får du inledande rådgivning där vi hjälper Er att hitta rätt från start i projektet. Efter denna fas tar vi fram ett kostnadsförslag på den tänkta fibersträckningen vi hjälpt Er att arbeta fram. När offerten är godkänd tar vi fram slutversionen av fibersträckningen och Er grävning kan påbörjas.


Blåsning, svetsning och funktionstest
När allt är förberett via grävning och nedläggning av rör i marken kommer våra fibertekniker in i projektet.

Våra fibertekniker är utbildade för att kunna optimera förläggningen av fibern via blåsning i den nedgrävda slangen. Därefter svetsas fibern på olika platser för att till sist funktionstestas via avancerade mätinstrument. Allt för att ni som kund skall få en kvalitetssäkrad installation.

Kontaktpersoner Fiberentreprenad
Vid förfrågan:
Martin Hultman, Försäljning / Marknad
0498-65 75 55
martin.hultman@brsnetworks.se
Besöksadress: Skarphällsgatan 13, 621 41 Visby

För support i projekteringen:
Joachim Pettersson
Produktområdeschef Fiber
0498-657552
Joachim.pettersson@brsnetworks.se
Besöksadress: Skarphällsgatan 13, 621 41 Visby


Start
Nyheter
Di Gasell 2017
2017-10-20

BRS Networks firar att vi blev utsedda till "Årets Gasell 2017" på Gotland i Dagens Industris stora årliga tävling. Med en tillväxt på 163% över de senaste fyra åren visar vi att vi hittat en hållbar modell trots att alla större områden på Gotland blivit färdigbygga och fokus nu ligger på fastlandet och Tyskland.

3:e plats i årets företagare!
2017-10-13

Under Företagarnas årliga entreprenörsgala belönades BRS Networks VD Henrik Ringbom med en 3:e plats över Sveriges mest lovande entreprenörer!

Stort samarbete kring säkra Datorhallar i Oskarshamn
2017-07-26

En avsiktsförklaring har tecknats med Uniper om att uppföra säkra Datorhallar inne på skyddsområdet för Oskarshamns kärnkraftverk under 2018.

Läs mer på https://computersweden.idg.se/2.2683/1.686337/datacenter-oskarshamn-karnkrafterk

Läs mer om NEZ

Internationell expansion
2017-06-19

Nu är vi äntligen igång!
Efter ett hård och gediget grundarbete har vi slagit upp vårt första kontor i Tyskland. Platskontoret är beläget i Düsseldorf och är till för att betjäna den tyska fibermarknaden där vi kommer vara med och bygga ut FTTH under flera år framåt.

Toppbetyg i besiktning
2017-04-05

I den senaste slutbesiktningen hos ett stort stadsnät i mellersta Sverige fick vi ett riktigt toppbetyg för samtliga 3 stadsdelar av deras Affärsområdeschef för Stadsnät.

"... oerhört imponerad av det ni gjort – KUL!
[Besiktningsmannen] tyckte vi skulle sätta glasfiberdörrar på skåpen för att visa upp ”Best Practise” :)

Mycket bra jobbat och ta åt er av berömmet, sprid det och hälsa till dom som varit här och jobbat och tacka för ett bra utfört arbete."


Vi är stolta över att ha levererat i toppklass och detta omdöme sporrar oss till fortsatt kvalitétsfokus i framtiden!